Ervaringsdeskundigheid

Het projectteam wordt bijgestaan door de EmFASiS klankbordgroep met ervaringsdeskundigen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

De EmFASiS klankbordgroep denkt mee bij verschillende onderdelen van alle deelprojecten, variërend van de onderzoeksopzet tot de interpretatie van de resultaten. (Zie figuur)

De klankbordgroep bestaat uit vrouwen en mannen met autisme, van verschillende leeftijden met verschillende achtergronden. Deze diversiteit zorgt in combinatie met de kennis, ervaringen en perspectieven van de klankbordgroepleden voor een optimale invulling van de onderzoeken.