Welkom op de EmFASiS Website

Op deze website is te vinden waar het EmFASiS onderzoek over gaat, wat het doel van het onderzoek is en wie bij het onderzoek betrokken zijn. De onderzoeksresultaten worden gedurende het project op de nieuwspagina van de website geplaatst.

Aanleiding voor het EmFASiS onderzoek naar meisjes en vrouwen met autisme

De indruk bestaat dat meisjes en vrouwen met autisme verschillen van jongens en mannen met autisme. Bij deze meisjes en vrouwen wordt regelmatig niet of laat herkend dat er sprake is van autisme, ondanks de soms grote impact op het dagelijks leven. Het uitblijven van passende behandeling zou kunnen leiden tot verergering van klachten (indien daar sprake van is).

Doel

Het doel van het EmFASiS onderzoeksproject is kennis te vergroten over verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen en mannen met autisme.

Werkwijze

Allereerst interviewen we vrouwen en mannen met autisme. Hoe ervaren zij hun diagnostiekproces, behandeling, symptomen en gender-rollen? Vervolgens onderzoeken we welke klachten, bijkomende aandoeningen en medicatie mogelijk vaker voorkomen bij vrouwen. Aan een bestaande screeningsvragenlijst voor autisme voegen we vrouw-specifieke vragen toe die we testen in de praktijk. Kijk voor meer informatie over de EmFASiS deelstudies bij Het EmFASiS onderzoek.

Verwacht resultaat

Met de resultaten kunnen zorgverleners autisme bij meisjes en vrouwen beter en eerder herkennen. Daarmee kunnen zij -indien nodig- sneller passende diagnostiek en hulp krijgen.

Het EmFASiS onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Programma Gender en Gezondheid van ZonMw.

Toelichting  

Waar we op deze website spreken over mannen en vrouwen, bedoelen we alle mensen. Aspecten als gender rollen, gender identiteit en gender expressie komen uitgebreid aan de orde in het EmFASiS project. Wanneer we sekse uitvragen volgen we de aanwijzingen in het Genderdoeboek van het Transgendernetwerk. Met het EmFASiS project focussen we voornamelijk op verschillen tussen vrouwen en mannen met ASS, omdat hier nog relatief weinig over bekend is. In de toekomst hopen we nader genderdivers onderzoek te kunnen doen. 


Contact: emfasis@lentis.nl